Keep in Touch

Imate sporočilo, komentarje ali predloge za nas?
Napišite nam nekaj vrstic in odgovorili vam bomo!

Telefon

+386 02 480 00 15

Email

info@iv-zalozba.si

Naslov

Pivolska cesta 1, 2311 Hoče

iv zalozba hoce

IV ZALOŽBA d.o.o.

Direktor: Zakoniti zastopnik podjetja: Mario Schulz 
Naslov: Pivolska cesta 1, 2311 Hoče
Telefon: 00386 (2) 480 00 15
Faks: 00386 (2) 480 00 16

E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Št. vložka: 1/2865/00
Matična številka: 2192705
SI za DDV: SI16966287

Pravno opozorilo:

IV Založba, d. o. o., se po svojih zmožnostih trudi, da na svoji spletni strani objavlja pravilne in popolne informacije. Družba ne jamči za aktualnost, pravilnost in popolnost informacij, ki so objavljene na tej spletni strani. To velja tudi za vse neposredne ali posredne povezave na druge spletne strani. IV Založba, d. o. o., ne odgovarja za vsebine spletnih strani, s katerimi je povezana. Pridržujemo si pravico do spreminjanja ali dodajanja informacij brez predhodnega obveščanja. Vse pravice v zvezi z vsebino spletne strani so pridržane. IV Založba, d. o. o., ne jamči za neposredno ali posredno škodo, vključno z izgubo dobička, ki lahko nastane zaradi objavljenih informacij na tej spletni strani ali v povezavi z njimi.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Družba IV založba d.o.o. s sedežem v Hočah in s poslovnim naslovom Pivolska cesta 1, Hoče, davčna št.: SI16966287 (v nadaljevanju: “IV“) ima resen in zavzet odnos do varstva osebnih podatkov. Ta politika varstva podatkov preprosto in s preprostimi besedami pojasni razloge in način, kako se osebni podatki zbirajo in obdelujejo za namene izpolnitve naših zakonskih dolžnosti, za namene utemeljitve in uresničevanja pravic in dolžnosti iz pogodbenega razmerja, ter za namene uresničevanja vaših pravic in možnosti, ki jih imate v tem pogledu.

Kdo je odgovoren za varnost zbranih osebnih podatkov

Za varnost zbranih osebnih podatkov je odgovorna IV ZALOŽBA d.o.o.

Podatke obdeluje konkretno IV ZALOŽBA d.o.o. kot obdelovalec   in upravljalec osebnih podatkov, na podlagi izpolnjenih pogojev, ki jih UREDBA (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba) določa za zakonitost obdelave. S ciljem, da se vaši osebni podatki varujejo in da se omogoči njihova obdelava in izpolnitev vaših pravic kot posameznika, katerega osebni podatki se obdelujejo, se lahko vaši osebni podatki posredujejo drugim fizičnim in pravnim osebam, s katerimi v skladu s pogodbenimi in zakonskimi dolžnostmi sodelujemo (npr. računovodski servis, odvetniška pisarna, pristojni uradi).

Katere vrste osebnih podatkov se obdelujejo

Vrste osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, lahko zajemajo:

 • podatke, ki so potrebni za izdelavo in ohranitev stika, kot so npr. ime in priimek, naslov stalnega bivališča, sedež, osebna identifikacijska številka, poklic - funkcija, naslov, poslovni naslov, telefonska številka, številka faksa, gsm, e-pošta;
 • podatke, ki se nanašajo na izstavljanje računov in na postopek plačevanja, ter tiste, ki se nanašajo na izpolnjevanje zakonskih dolžnosti glede preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, kot so npr. številka računa, bančne kartice in druge tozadevne informacije;
 • druge poslovne informacije, ki so potrebne za izpolnitev dolžnosti iz pogodbenega razmerja oz. tiste, ki so nam bile posredovane na podlagi privolitve, kot so npr. opozorila, specifične zahteve in naročila;
 • številko, ki vam jo dodelimo ob nastanku pogodbenega razmerja in prek katere vodimo vse aktivnosti glede uresničevanja pravic in dolžnosti iz pogodbenega razmerja, če se takšna številka uporabi;
 • informacije, ki so bile objavljene že prej in neodvisno od naših aktivnosti, ki smo jih pridobili prek javno dostopnih registrov, razvidov in seznamov;
 • podrobnosti o vzajemni komunikaciji (pisna korespondenca itd.), kot tudi o razgovorih, in sicer v okviru, v katerem so bile takšne podrobnosti potrebne za uresničevanje pravic in dolžnosti iz pogodbenega razmerja.

Kako se zbirajo osebni podatki

Vaši osebni podatki se zbirajo in obdelujejo glede na okoliščine, vključno z okoliščinami:

 • kadar in v kolikšni meri je zbiranje osebnih podatkov potrebno za sklenitev pogodbe in za uresničevanje pravic in dolžnosti iz pogodbenega razmerja;
 • kadar je bil z vaše strani – neposredno ali prek elektronske komunikacije in/ali prek naših sodelavcev – vzpostavljen stik z nami, s ciljem, da se ustvari poslovni odnos oz. da se izkaže vaš interes za vzpostavitev poslovnega odnosa, zlasti ob izvajanju naročil naših storitev;  
 • če imajo naši sodelavci stik z vami ali s pravno osebo, pri kateri imate poslovne deleže, posredne ali neposredne gospodarske interese ali neko funkcijo, vključno z delovnim razmerjem, ali da se pokaže interes za uresničitev poslovnega odnosa;
 • za razpečavanje reklamnega materiala in za oglaševanje naših materialov in proizvodov ter storitev na podlagi vaše izrecne privolitve;
 • v določenih okoliščinah pridobivamo vaše osebne podatke prek tretjih oseb. Tako lahko na primer pridobivamo vaše osebne podatke pri pravnih osebah, s katerimi ste poslovno povezani, od drugih pravnih oseb, s katerimi je povezana vaša pravna oseba, in iz drugih javno dostopnih registrov, razvidov in dokumentacij.

Ali ste dolžni dati svoje osebne podatke

Načeloma se vsi osebni podatki dajo na voljo prostovoljno; praviloma ni negativnih ali neugodnih posledic, če se odločite, da nam vaših osebnih podatkov ne boste dali na voljo.  Obstajajo pa tudi okoliščine, v katerih IV ZALOŽBA d.o.o. brez vaših osebnih podatkov ne more opravljati poslovnih aktivnosti, kamor sodijo tudi pravna dejanja, tako so vaši osebni podatki potrebni na primer za urejanje vaših naročil, opozoril, zahtev in prošenj, kot tudi za reklamni material, oglaševanje za naše proizvode in storitve ter vzpostavitev obligacijskih razmerij. V vseh takšnih primerih zbiranje in obdelava vaših osebnih podatkov predstavljata pogoj za opravljanje naših storitev, razen če za njihovo zbiranje obstajajo druge pravne podlage, kot so na primer podlage v zakonih ali na podlagi pogodbenega razmerja

Za katere namene se obdelujejo osebni podatki

Osebni podatki se obdelujejo izključno za naslednje namene (»dopustni nameni«):

 • vzpostavitev pogodbenega razmerja in uresničitev s tem povezanih pravic in dolžnosti;
 • za upravljanje in administriranje poslovnih procesov, ki izhajajo iz izpolnjevanja pogodbe in v skladu s to pogodbo nastalih pravic in dolžnosti, vključno z izvajanjem plačil, knjigovodstvom, revizijo in izterjavo terjatev v zvezi s tem;
 • za prilagoditev in izpolnitev naših zakonskih dolžnosti kot tudi dolžnosti, ki izhajajo iz prava Evropske unije in prava tretjih držav, kolikor so te v sprejemljivem obsegu in izpolnjivi vsebini, in niso v nasprotju s hrvaškim pravom;
 • za analizo in izboljšanje naših storitev in komunikacije z vami;
 • za zagotavljanje varnosti in za nadzor dostopa do naših poslovnih prostorov, sistema informacijske tehnologije in komunikacijskega sistema, spletne platforme in spletne strani;
 • za identifikacijo osebe, ki ima pravico zastopanja naših pogodbenih partnerjev, podpisovanja naročil in potrditev naročil in sklenitve pogodbenega razmerja z nami;
 • za izvrševanje aktov sodnih in upravnih organov ter za uresničevanje naših pravic in zakonsko utemeljenih interesov;
 • za vodenje statistike v povezavi z našim poslovanjem;
 • za vsak namen, ki je za dosego zgoraj navedenih namenov nujno potreben.

V primerih, za katere ste nam dali vašo izrecno privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko vaše osebne podatke obdelujemo tudi za naslednje namene:

 • za kontakt z vami, glede na produkte in storitve, ki vam jih ponujamo, vključno s pošiljanjem brošur, ponudb, novic;
 • marketing, promocija in oglaševanje, izdelava in pošiljanje reklamnega materiala;
 • tržno analizo in druge oglaševalske aktivnosti IV ZALOŽBE d.o.o.;
 • zbiranje podatkov o vaših prioritetah za izdelavo profila, s ciljem, da našo ponudbo, naše produkte in storitve personaliziramo in individualiziramo.

V zvezi z obdelavo vaših podatkov za namene marketinga vam bomo pošiljali le informacije, za katere ste nam podali izrecno privolitev in le dokler svoje privolitve ne prekličete. Vaših osebnih podatkov ne bomo obdelovali za noben drug namen, razen v tu navedenih primerih. 

Glede na to, za kateri dopustni namen bomo obdelovali vaše osebne podatke, bodo ti osebni podatki obdelani samo na naslednjih pravnih podlagah:

 • če ste nam dali privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov za enega ali več določenih namenov;
 • če je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka ste, ali za izvajanje ukrepov na vašo zahtevo pred sklenitvijo pogodbe;        
 • če je obdelava potrebna, za izpolnitev naše zakonske obveznosti;
 • če je obdelava potrebna za zaščito vaših življenjskih interesov;
 • če je obdelava za varstvo zakonitih interesov, za katere si prizadeva IV ZALOŽBA d.o.o. ali tretja oseba, razen, kadar nad takimi interesi prevladajo vaši interesi ali temeljne pravice in svoboščine, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov.

Komu lahko posredujemo vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke lahko posredujemo v naslednjih okoliščinah:

Vaše osebne podatke lahko posredujemo kot zaupne podatke, če je to potrebno za izpolnitev vaših pogodbenih dolžnosti, za administrativne namene, za izdajo računov, in za nadaljnje varstvo vaših osebnih podatkov ("back-up"), za uresničevanje in varstvo vaših pravic in pravnih interesov, ki temeljijo na pogodbi, in za druge poslovne namene.

Vaše osebne podatke lahko posredujemo  našim sodelavcem zunaj našega podjetja, kot so odvetniške pisarne, računovodstvo, davčno svetovanje, kreditni uradi in finančne ustanove in  poslovni subjekti, s katerimi moramo sodelovati, da lahko izpolnimo pravice in dolžnosti iz pogodbe (npr. tiskarne), agencije za izterjavo dolgov, javni uradi, če je potrebno varstvo pogodbenih pravic in/ali zahtev oz. če to terja javni interes ali zakon.

Vaše osebne podatke lahko kot zaupne podatke posredujemo tretjim osebam, da pridobimo mnenje o kakovosti naših produktov in storitev in izboljšamo kakovost naših produktov in storitev.

Vaše osebne podatke lahko posredujemo tudi tretjim osebam, na katere smo prenesli oz. katerim smo odstopili naše pravice iz pogodbenega razmerja z vami.

Imamo tudi pravico, da naročimo obdelavo vaših osebnih podatkov pri tretji osebi, ki kot obdelovalec obdela vaše podatke v našem imenu in za naš račun in po naših opozorilih, in v tem primeru prevzamemo odgovornost za varovanje tajnosti in varstvo vaših osebnih podatkov. V tem primeru je IV ZALOŽBA d.o.o. v razmerju do vas v celoti odgovorna za varnost in varovanje tajnosti vaših osebnih podatkov in bo uporabila vsa sredstva, ki so po merodajnih predpisih potrebna, da se zagotovi integriteta in varnost vaših osebnih podatkov. 

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo tudi za statistične namene, za opazovanje obiska in uporabe naših strani, z namenom, da razvijamo svojo dejavnost in izboljšamo kakovost omrežnih postaj.

Sicer lahko vaše osebne podatke posredujemo drugim obdelovalcem le v primeru, če ste nam za to podali privolitev, ne glede na to, ali je ta privolitev sestavljena kot poseben dokument ali kot klavzula v pogodbi, in če je to zakonska dolžnost ali dolžnost po sodni ali upravni odločbi oz. odločbi organa z javnim pooblastilom.

Osebni podatki, ki so nam bili posredovani z vaše strani

Če nam posredujete osebne podatke drugih fizičnih oseb (npr. vaših sodelavcev, poslovodij in drugih oseb, s katerimi ste v poslovnem odnosu), morate odgovarjati za to, da imate pravico, da nam posredujete te osebne podatke in da lahko te podatke obdelujemo pod pogoji, ki so navedeni v tej politiki o varstvu podatkov.  Zagotoviti morate zlasti, da ste drugo osebo seznanili s tem, da ste njene osebne podatke sporočili oz. jih sporočate nam, da je druga oseba podala privolitev za posredovanje in obdelavo njenih osebnih podatkov, da je seznanjena z vsebino naše politike varstva podatkov, vključno z našo identiteto, kontaktnimi podatki, namenom obdelave osebnih podatkov, pravico dostopa do osebnih podatkov, pravico do poprave osebnih podatkov in spremembami osebnih podatkov, pravico do dostopa do zbranih osebnih podatkov, pravico do izbrisa osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, pravico do ugovora glede obdelave osebnih podatkov ter s posledicami v primeru kršitve, naših dolžnosti v zvezi z varnostjo obdelave osebnih podatkov, vendar neomejeno na to.  

Varstvo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bomo z uporabo ustrezni tehničnih in varnostnih ukrepov varovali v skladu z našimi internimi predpisi in postopki glede obdelave osebnih podatkov. Osebni podatki se lahko shranijo v tiskani obliki, v posebnih elektronskih sistemih za varstvo podatkov, pri nas, v skupini IV ali pri naših pogodbenih partnerjih.  

Prenos osebnih podatkov

IV ZALOŽBA d.o.o. je članica skupine IV Group, ki je dejavna v številnih državah Evropske unije in v Švici. Vaše osebne podatke lahko za dopustne namene prenašamo znotraj skupine IV Group. Pri razširitvi dejavnosti IV Group lahko to potencialno pomeni prenos osebnih podatkov v državo izven EU (v nadaljevanju: v tretjo državo), v kateri ne obstaja takšno varstvo osebnih podatkov.  V takšnem primeru bomo sprejeli vse potrebne ukrepe, da bo raven varstva podatkov za vaše osebne podatke ustrezala zahtevam Splošne uredbe in drugim nacionalnim predpisom tretje države.  To bomo dosegli med drugim z uporabo standardnih pogodbenih določil, izdanih s strani Evropske komisije (Odločba Komisije z dne 15. 6.  2001 o standardnih pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov v tretje države v skladu z Direktivo 95/46/ES, Odločba Komisije z dne 27. 12. 2004 o spremembi Odločbe 2001/497/ES glede uvedbe alternativnega sklopa standardnih pogodbenih klavzul za prenos osebnih podatkov v tretje države in  Sklep Komisije z dne 5. 2. 2010 o standardnih pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov obdelovalcem s sedežem v tretjih državah v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES). V primeru takšnega prenosa bosta IV ZALOŽBA d.o.o. in IV Group, ki jima bodo osebni podatki posredovani, zagotovili stopnjo varnosti podatkov, kot jo zahteva Splošna uredba. Pri prenosu osebnih podatkov v tretje države bosta IV ZALOŽBA d.o.o in IV Group zagotovili, da bo ohranjeno enako varstvo podatkov kot pri IV ZALOŽBI d.o.o.

Spremembe osebnih podatkov

V primeru spremembe katerega od podatkov, ki ste nam jih poslali (npr. vaš e-naslov, vaš naslov itd.) oz. če opazite, da razpolagamo s kakršnimi koli nepravilnimi osebnimi podatki, vas naprošamo, da nas o tem obvestite prek e-pošte: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. ali na naš poslovni naslov na sedežu IV ZALOŽBE d.o.o.: Pivolska cesta 1, 2311 Hoče. IV  ZALOŽBA d.o.o. ne odgovarja za izgube, ki bi nastale s tem, da ste nam poslali nepravilne, napačne, pomanjkljive in nepopolne podatke.

Kako dolgo se hranijo osebni podatki?

Vaši osebni podatki se izbrišejo, ko ni več razumne potrebe za njihovo hrambo za dopustne namene oz. v sprejemljivem obsegu, če prekličete privolitev za tiste osebne podatke, ki jih moramo hraniti zaradi obveznosti  hrambe in obveznosti hranjenja dokumentacije ali iz zakonskih obveznosti. V vsakem primeru bomo vaše osebne podatke hranili tako dolgo, dokler bo obstajala potreba po njihovem hranjenju zaradi uresničevanja pravic in dolžnosti iz sklenjene pogodbe oz. iz poslovnega odnosa, vključno s prisilno izterjavo terjatev.

Vaše pravice

Na osnovi pogojev iz Splošne uredbe oz. iz zakonov Republike Slovenije imate pravico, da svojo privolitev prekličete (če obdelava osebnih podatkov temelji na privolitvi in za to ne obstajajo nobene druge pravne podlage), poleg tega imate pravico do informacij o zbranih osebnih podatkih oz. pravico dostopa do osebnih podatkov, pravico do pridobitve kopije vseh osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, pravico do popravka obdelovanih osebnih podatkov, pravico do izbrisa osebnih podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, pravico do ugovora o obdelavi osebnih podatkov. Če želite uresničiti katero od navedenih pravic, nas o tem obvestite po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na naš poslovni naslov na sedežu IV ZALOŽBE d.o.o.: Pivolska cesta 1, 2311 Hoče. Če nam pošljete takšno e-pošto, imamo pravico od vas zahtevati dodatne informacije za potrditev vaše identitete, kopijo osebnega dokumenta, s ciljem, da upoštevamo merodajne predpise in preprečimo nepooblaščen dostop do osebnih podatkov. Za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju upravnih stroškov. Kadar zahtevo predložite z elektronskimi sredstvi, in če ne zahtevate drugače, vam bomo informacije zagotovili v elektronski obliki, ki je splošno uporabljena. Pregledali bomo vse zahteve in vse ugovore in nanje pravočasno odgovorili. Če z našim odgovorom ne boste zadovoljni, se lahko obrnete na Informacijskega pooblaščenca. Na vašo zahtevo vam bomo posredovali njegove kontaktne podatke.

Spremembe politike varstva podatkov

Ta politika varstva podatkov je bila izdelana 25. maja 2018. Pridržujemo si pravico do sprememb, če bo to potrebno zaradi spremenjenih postopkov, zaradi sprememb v načinu obdelave ali iz zakonskih razlogov. Takšne spremembe bomo objavili na naši spletni strani ali na drug primeren način. Spremembe začnejo veljati na dan, ko so objavljene.

Naši kontaktni podatki

Vaše mnenje o naši politiki varstva podatkov nas zanima. Kontaktirate nas lahko prek e-pošte: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali pisno na naš poslovni naslov na sedežu IV ZALOŽBE d.o.o.: Pivolska cesta 1, 2311 Hoče.

IV ZALOŽBA d.o.o.