Keep in Touch

Imate sporočilo, komentarje ali predloge za nas?
Napišite nam nekaj vrstic in odgovorili vam bomo!

Telefon

+386 02 480 00 15

Email

info@iv-zalozba.si

Naslov

Pivolska cesta 1, 2311 Hoče

IZDELKI

Internetna varnost / Varnost na spletu

Ni mogoče zanikati pozitivnih pridobitev, ki nam jih internet prinaša, potrebno pa je opozoriti tudi na nevarnosti, ki na nas prežijo v virtualnem svetu. Prav zaradi tega se je PSS odločil, da pripravi izdajo preventivne publikacije INTERNETNA VARNOST/VARNOST NA SPLETU, s ciljem, da se bo uporabnik lahko zaščitil pred krajo osebnih podatkov, pred različnimi prevarami, izgubo premoženja, da se bo naučil prepoznati znake zasvojenosti z internetom, ki najbolj ogroža naše najmlajše, da bomo lahko otroke zaščitili pred nadlegovanjem pedofilov... i.p.d.

Format: DIN A5


Pobarvanka - Junaki Krize

S pobarvanko JUNAKI KRIZE se zahvaljujemo vsem, ki nas tudi v kriznih časih neutrudno ščitijo in oskrbujejo. Žal se veliko ljudi v svojem vsakdanjem življenju spopada z nespoštljivostjo ljudi, šikaniranjem in včasih tudi nasilnimi napadi. Da bi preprečili te dogodke, si PSS že vrsto let z različnimi preventivnimi aktivnostmi prizadeva za spremembo družbenih razmer, s tem večjo varnost otrok in mladine ter predvsem dvigom družbene odgovornosti med posamezniki.
Da bi naši otroci odrasli v sočutne, spoštljive in empatične posameznike, jim v pobarvankah, kot je ta, predstavljamo ljudi, ki niso junaki le v kriznih časih, so ljudje, ki predstavljajo vrednote, za katere želimo, da jih razvijejo vsi.

Format: DIN A5 ležeče


Otroška prometna pobarvanka

Z našimi partnerji in tudi za njih izdajamo otroške pobarvanke, ki naj bi naše najmlajše preko igre seznanile s cestnim prometom in njegovimi nevarnostmi.
Policijski sindikat Slovenije te pobarvanke vsebinsko oblikuje, pri čemer skrbno upošteva pedagoška načela.

Format: DIN A5 ležeče


Otroška pobarvanka – Moji vzorniki

Pri preventivnem delu ni mogoče prezreti pomena vzornikov in idolov v obdobju odraščanja. Vzorniki imajo pomembno vlogo pri oblikovanju vrednot posameznika, zato je pomembno, da s primernimi pristopi poskušamo usmerjati k pozitivnim vzgledom že zelo zgodaj. To je še posebej pomembno za čas, ko mladostniki začno iskati vzore izven družinskega kroga.

Format: DIN A5 ležeče


Koledar

V skladu z uveljavljeno prakso v Evropski uniji Policijski sindikat Slovenije izdaja ŽEPNI KOLEDAR, ki je, kot priročnik namenjen vsem članom, civilnemu prebivalstvu pa je dostopen na področnih sedežih PSS in policijskih postajah. Precejšen del vsebine je namenjen predstavitvi dela PSS v mednarodnem in domačem okolju, podrobneje pa so predstavljeni tudi projekti, ki so namenjeni izboljšanju varnosti otrok na področju prometa, v boju proti uživanju mamil, projekti, ki obravnavajo problematiko nasilja med mladimi, nasilja v družini in pedofilije ter projekti, ki obravnavajo odvisnost od interneta.

Format: DIN A6


Krim pobarvanka

PSS je že vrsto let aktiven partner sorodnih organizacij v EU, ki si z različnimi preventivnimi vzgojno-izobraževalnimi aktivnostmi prizadevajo za spremembo družbenih razmer in večjo varnost otrok in mladine na različnih življenjskih področjih. Nesporno dejstvo je, da so otroci pogosto, brez lastne krivde, žrtve kriminalnih dejanj kot, so nasilje, mobing, pedofilija, ugrabitev,...i.p.d. V ta namen za najbolj ranljivo generacijo otrok pripravljamo KRIM POBARVANKO, s katero želimo otroke, ob pomoči staršev in učiteljev, na zabaven in igriv način naučiti prepoznati različne nevarne situacije in kako v njih ravnati.

Format: DIN A5 ležeče


Zbornik - 25 let PSS

V letu 2015 je PSS praznoval pomemben jubilej – 25 let delovanja, 25 let zavzemanja za družbeni in socialni položaj svojih članov, 25 let aktivnega vključevanja v boj proti korupciji in 25 let mednarodnega povezovanja in sodelovanja pri preventivnih vzgojno izobraževalnih aktivnostih za varnost najmlajših na področju prometa, drog, drugih odvisnosti, nasilja v družini, nasilja med mladimi, interneta, pedofilije,…

Format: DIN A4